Team Leader Operations

Vi välkomnar Magnus Johansson till sin nya roll som Team Leader Operations i Landskrona Hamn. Vi i Landskrona Hamn vill stärka kollektivet, skapa nya vägar för samarbete och förbättring. Vi vill lyfta varje persons kompetens för att få ett välmående bolag som är bäst...