I oktober månad detta år, har det varit ovanligt mycket aktivitet samtidigt i hamnen.
Dagen då bilden togs ser vi de fem fartygen Adele lossa gödning i storsäck, Bornholm lossa cement, Spanaco Progress lasta vete, Östanhav lossa kalk samt Travetal lossa gödning.
Som jämförelse har vi ca 220 anlöp totalt per år i Landskrona Hamn.