På bilden ser ni lastning av gummiklipp som ska till Turkiet för återvinning. Produkten gummiklipp är uttjänta däck som samlas in från hela Sydsverige. För att ta mindre plats, och optimera lastintag, vilket också sparar på miljön, så klipps däcken i mindre bitar med en speciell maskin och kallas därefter gummiklipp. För att undvika eventuell spill i hamnbassängen vid lastning, sätts bl a presenning upp mellan fartyg och kaj.