På bilden ser ni när vi lastar ut blyskärsten, en produkt som inte får röra mark. Detta är möjligt i Landskrona Hamn tack vare vår lösning med en tät container som lastbilar via en uppkörningsramp tippar blyskärstenen i. Därefter lastar vi ombord stenen från containern med en polygripskopa. På containern har vi monterat på en plåtskiva som täcker utrymmet mellan fartygets lastrum och containern, och således faller eventuellt spill tillbaka till den täta containern.