2017-12-12 Rivning hamnkranar

2017-12-12 Rivning hamnkranar

Just nu håller vi på att ta bort de två hamnkranarna på skeppsbrokajen. De har sedan de kom 1966 varit hamnen till stor nytta och ett landmärke för Landskrona. Men sedan 2013 är de avställda och ersatta med modernare och effektivare mobila kranar. Under dec och...