DOKUMENT

[calendar id="163"]
[swf:https://landskrona-hamn.se/wp-content/uploads/2017/05/dokument.swf 500 250 wmode]

Kvalitetspolicy för Landskrona Hamn AB

• De tjänster vi utför inom hamnverksamheten skall minst hålla de krav som kunden förväntar sig.
• Kvalitén på arbetet skall främja kunderna så nya etableras och gamla behålls.
• Kvalitet och tjänster skall vara ett personligt åtagande som angår alla medarbetare och ger nöjda kunder.
• Vi skall arbeta genom att ange målsättningar och följa upp dessa att ständigt förbättra vårt ledningssystem och att hålla kvalitetsmedvetandet på en hög nivå så vi kan garantera kvalitén på tjänsterna.
• Kvalitetspolicyn skall granskas, och är ledningens verktyg för att tillgodose kundernas krav, behov och förväntningar.
• Ledningen skall vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att alla medarbetare känner till och förstår uppsatta mål och policy.
• Vi skall hålla vad vi lovar, och följa överenskommelser.

Vilket innebär att:
• Vi skall ha en hög tillgänglighet på våra lastnings- /lossningssystem.
• Vi skall tillse att våra arbetsområden och lager kännetecknas av ordning och reda.
• Vi skall hålla avtalade lastnings- /lossningstider.
• Vi skall behandla kundernas varor med så lite spill som möjligt.
• Vi skall ge våra kunder snabb och korrekt information.
• Vi skall arbeta så att vi förebygger driftsstörningar.

2005-09-15
Landskrona Hamn AB
Lars Nilsson / VD

 

 

Certifikat